Lid worden Adhésion

Lid worden / Adhésion

Aanvraag tot lidmaatschap van K.V.N. Aalst


Het Online Toetredingsformulier

La Formulaire d'inscription en ligne 

KKUSH 711


De contributie bedraagt  per kalenderjaar:

Les adhésion sont  par année civile:


€ 25  Hoofdlid -  Membre principal

€ 15  Gezinslid -  Membre de famille

 

Gelieve betalen met elektronische overschrijving. Bedankt voor uw begrip.

S'il vous plaît payer par virement bancaire.Merci pour votre compréhension.
De rekeningnummer / Le numéro de compte:

   IBAN: BE29 3630 7233 5364     BIG:  BBRUBEBB 

Hoofdlid - Membre principal = 25 €
Gezinslid - Membre de famille = 15 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JA, IK VERKLAAR - Ondertekende verklaart,dat hij geen lid is van een vereniging die niet aangesloten is bij de K.K.U.S.H. of bij een organisme die niet erkend is door de F.C.I.
OUI, JE DECLARE - Je soussigne declare: Ne faire partie d’aucun club ou société non affilé à l’U.R.C.S.H., ni d’un organisme non reconnu par la F.C.I.
 
 
 

KVN WIEZE                                                                                                                                 MAATSCHAPPELIJKE  ZETEL:                                                                                             

KYNOLOGISCHE VERENIGING NIEVEL-KAPEL                                                                         Driehoekstraat 46                                                                   

Gesticht op 7 februari 1979                                                                                                         9320 Erembodegem       

Aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie                                                                         +32 (0)477 558 220

St. Hubertus nr. 711 en de F.C.I.                                                                                                  Mail:  kvn-aalst@outlook.be                                                                                           

                                © KVN WIEZE - 2016 Alle rechten voorbehouden