Lid worden Adhésion
Hoofdlid - Membre principal
Gezinslid - Membre de famille
 

 
 
 
 
 
 
 

 
JA, IK VERKLAAR - Ondertekende verklaart,dat hij geen lid is van een vereniging die niet aangesloten is bij de K.K.U.S.H. of bij een organisme die niet erkend is door de F.C.I.
OUI, JE DECLARE - Je soussigne declare: Ne faire partie d’aucun club ou société non affilé à l’U.R.C.S.H., ni d’un organisme non reconnu par la F.C.I.
 
 

 

De contributie bedraagt per kalenderjaar:

Les adhésion sont par année civile:

 

€ 20 Hoofdlid - Membre principal

€ 12 Gezinslid - Membre de famille

Gelieve betalen met elektronische overschrijving. Bedankt voor uw begrip.

S'il vous plaît payer par virement bancaire.Merci pour votre compréhension.

 

 

 

De rekeningnummer / Le numéro de compte:

IBAN: BE29 3630 7233 5364 BIG: BBRUBEBB

KVN WIEZE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:

KYNOLOGISCHE VERENIGING NIEVEL-KAPEL Driehoekstraat 46

Gesticht op 7 februari 1979 9320 Erembodegem

Aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie +32 (0)477 558 220

St. Hubertus nr. 711 en de F.C.I. Mail: kvn-aalst@outlook.be

© KVN WIEZE - 2016 Alle rechten voorbehouden

 

KKUSH 711

Lid worden / Adhésion

Aanvraag tot lidmaatschap van K.V.N. Aalst

 

Het Online Toetredingsformulier

La Formulaire d'inscription en ligne